نوشته‌ها

سیلندر کلید کامپیوتری

سیلندر کلید کامپیوتری

سیلندر کلید کامپیوتری

سیلندر کلید کامپیوتری

 

  • مناسب نصب درون قفل های سویئچی و درب هایی از جنس چوب
  • از جنس زینک و نقره ای رنگ و با ابعاد ۷۰ میلی متر طول و ۳۳ میلی متر ارتفاع
  • فاصله ی زبانه از قسمت جلویی ۳۰ میلی متر و از بخش انتهایی ۴۰ میلی متر