نوشته‌ها

اسپانیولت بالکنی بکست ۳۵

اسپانیولت بالکنی بکست ۳۵

اسپانیولت بالکنی بکست ۳۵

اسپانیولت بالکنی بکست ۳۵

 

  • بیشترین استفاده ارتفاع اسپانیولت های بالکنی از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ می باشند
  • اسپانیولت های بکست ۳۵ مخصوص سش در هستند و کاربرد های خاص خود را دارند