نوشته‌ها

قفل سوئیچی اختصاصی

قفل سوئیچی اختصاصی (زبانه گرد)

قفل سوئیچی اختصاصی

قفل سوئیچی اختصاصی جهت مکان هایی نظیر سونا یا اتاق هایی که از دوطرف باید به راحتی باز شوند

  • قفل سوئیچی اختصاصی ورنه VORNE (زبانه گرد) دوطرفه فلزی جهت مکان هایی نظیر سونا یا اتاق هایی که از دوطرف باید به راحتی باز شوند
  • با گارانتی ده ساله گروه بازرگانی آریو