نوشته‌ها

سیلندر تمام برنجی کاله

سیلندر تمام برنجی کاله

سیلندر تمام برنجی کاله

سیلندر تمام برنجی کاله

 

  •  سیلندر تمام برنجی کاله دارای طرح های متعددی است که به زیبایی دستگیره و درب اضافه می کند.
  • در صورت خرابی به دلیل مجزا بودن سیلندر تمام برنجی کاله می توان از تعویض قفل و دستگیره صرف نظر کرد.