مطالب توسط ario group

سش لیفتر یا جک سش

سش لیفتر یا جک سش (Sash Lifter) تشکیل شده از دو قطعه که یکی روی فریم (قاب) و دیگری روی سش (لنگه) نصب شده و به عنوان نگهدارنده  لنگه یا جک سش با شماره فنی TFFH و TRAL برای پنجره های عریض قابل استفاده می باشند و باعث حرکت بهتر پنجره یا در می شوند. […]