انواع دستگیره پنجره
رنگها و ابعاد مختلف

دستگیره

انواع دستگیره پنجره

در رنگها و سایزهای  مختلف

UPVC & ALUMINIUM

با گارانتی تعویض

دستگیره

دستگیره پنجره کلیددار

باریک و پهن

 

 

انواع دستگیره پنجره

 

دستگیره

دستگیره پنجره کلیددار

 

دستگیره پنجره

رنگ بندی دستگیره پنجره

 

انواع دستگیره پنجره دوجداره ساده و سکواستیک
در رنگهای مختلف

 

دستگیره پنجره سکواستیک (SECUSTIK) هوپه (HOPPE) به سفارش شرکت ورنه (VORNE)  در رنگهای مختلف

انواع دستگیره پنجره در سایزهای مختلف جهت سهولت در استفاده از پنجره های با ارتفاع بلند

دستگیره پنجره با رنگ خاص کروم

انواع دستگیره پنجره

انواع دستگیره پنجره

پلاستیکی و آلومینیومی

ساده ، آکواستیک ( مرحله ای ) و سکواستیک ( امنیتی )

در رنگهای مختلف

HOPPE

VORNE

دستگیره های با دسته بلند جهت پنجره های بزرگ و همچنین پنجره های فولکس واگنی