اسپانیولت های بالکنی در دو گروه کلی میباشند
اسپانیولتهای بکست 35 مخصوص سش در و بکست 22 یا 25 مخصوص سش پنجره
بیشترین استفاده ارتفاع اسپانیولت های بالکنی از 1600 تا 2000 میباشند
همچنین اسپانیولت بالکنی سیلندردار نیز کاربرد خاص خود را دارد

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.