شوت بولت پروانه ای یا چفتی پروانه ای

شوت بولت پروانه ای یا چفتی پروانه ای فرانسوی

شوت بولت پروانه ای یا چفتی پروانه ای که معمولا برای درب و پنجره های دولنگه یا فرانسوی استفاده میشوند
فوق العاده با کیفیت و آبکاری مقاوم و دارای ده سال گارانتی رسمی گروه بازرگانی آریو
به همراه زبانه مقابل مخصوص در هردو سایز AX13 و AX9

یراق آلات ( اسپانیولت ) فرانسوی یا دولنگه بازشو

فرانسوی ( دولنگه بازشو )

یراق آلات یا اسپانیولت ها فرانسوی به دولنگه بازشو هم معروف هستند
این سیستم را در دو گروه کلی پنجره و درب میتوان تقسیم بندی کرد که هر کدام هم به دوگروه ساده و اهرمی تفکیک میشوند
دولنگه بازشو ساده شامل یک لنگه تک حالته با دستگیره و لنگه مقابل با استفاده از چفتی (شوت بولت) باز و بسته میشود
دولنگه بازشو اهرمی، یک لنگه به صورت تک حالته و دوحالته بهمراه دستگیره و لنگه مقابل با استفاده از اهرم مخصوص که روی اسپانیولت تعبیه شده ، باز و بسته میشود که در این حالت پنجره بسیار عایق و با کیفیت میباشد

زبانه (کیپ) مقابل فرانسوی مخصوص پنجره دولنگه بازشو اهرمی

زبانه (کیپ) مقابل فرانسوی مخصوص پنجره دولنگه بازشو اهرمی

زبانه (کیپ) مقابل فرانسوی مخصوص درب دولنگه بازشو اهرمی

زبانه (کیپ) مقابل فرانسوی مخصوص درب دولنگه بازشو اهرمی

 اسپانیولت فرانسوی پنجره ای اهرمی

اسپانیولت فرانسوی پنجره ای اهرمی